Besøkende

Vi har 45 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Velkommen til Sør-Fron IL

På Flatmoen Idrettspark disponerer SFIL 3 fotballbaner, skøytebane, friidrettsanlegg og rulleskøytebane. SFIL disponerer 2 lysløyper - Lia og Midtbygda - samt hoppbakken Børebakken i Lia. SFIL er medeier i lysløypa på Gålå (aksjonær i Gålå Idrettsanlegg AS), og er stor bruker av idrettshallen i Sør-Fron kulturhus og gymnastikksalene på Liene og Midtbygda Oppvekstsenter. Tross "høg alder" på laget, er aktivitetsnivået blant lagets ca 670 medlemmer høgt. Breddeidrettstilbudet er svært godt, og det blir lagt tilrette for utøvere som vil satse mot toppen innen sin idrett.

Sør-Fron Idrettslags klubbide (vedtatt på årsmøtet 1997):
"Sør-Fron idrettslag skal gjennom ulike idrettsaktiviteter gi et tilbud til flest mulig av bygdas befolkning. Vi skal ivareta allsidigheten, men skal også gi muligheter for de som ønsker å satse mot toppen av nasjonal og internasjonal idrett."

UTSATT: Vårdugnad 2018 på Flatmoen

dugnad

NYE DATOER STÅR HER!

Styret i SFIL og 17. mai komitèen har bestemt at det skal være dugnad på Flatmoen disse datoene:

Fredag 04. mai kl. 17.00 - 20.00.

Søndag 06. mai kl. 13.00 - 16.00.

Ta med rive og godt humør og møt opp minst en av disse datoene. Idrettslaget spanderer kaffe og kake. Velkommen!