Besøkende

Vi har 29 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Velkommen til Sør-Fron IL

På Flatmoen Idrettspark disponerer SFIL 3 fotballbaner, skøytebane, friidrettsanlegg og rulleskøytebane. SFIL disponerer 2 lysløyper - Lia og Midtbygda - samt hoppbakken Børebakken i Lia. SFIL er medeier i lysløypa på Gålå (aksjonær i Gålå Idrettsanlegg AS), og er stor bruker av idrettshallen i Sør-Fron kulturhus og gymnastikksalene på Liene og Midtbygda Oppvekstsenter. Tross "høg alder" på laget, er aktivitetsnivået blant lagets ca 670 medlemmer høgt. Breddeidrettstilbudet er svært godt, og det blir lagt tilrette for utøvere som vil satse mot toppen innen sin idrett.

Sør-Fron Idrettslags klubbide (vedtatt på årsmøtet 1997):
"Sør-Fron idrettslag skal gjennom ulike idrettsaktiviteter gi et tilbud til flest mulig av bygdas befolkning. Vi skal ivareta allsidigheten, men skal også gi muligheter for de som ønsker å satse mot toppen av nasjonal og internasjonal idrett."

INVITASJON TIL JUBILEUMSMARKERING - SFIL 125 ÅR den 23.09.2018

Jubileum gelijk

SFIL FYLLER 125 ÅR I 2018. I DEN FORBINDELSE VIL DET BLI EN JUBILEUMSMARKERING PÅ FLATMOEN SØNDAG 23. SEPTEMBER. NB! Det blir blant andre aktiviteter muligheter til å prøve minihoppbakke for barna. Ta med regnbukse og sykkelhjelm. Se program