Besøkende

Vi har 20 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Velkommen til Sør-Fron IL

På Flatmoen Idrettspark disponerer SFIL 3 fotballbaner, skøytebane, friidrettsanlegg og rulleskøytebane. SFIL disponerer 2 lysløyper - Lia og Midtbygda - samt hoppbakken Børebakken i Lia. SFIL er medeier i lysløypa på Gålå (aksjonær i Gålå Idrettsanlegg AS), og er stor bruker av idrettshallen i Sør-Fron kulturhus og gymnastikksalene på Liene og Midtbygda Oppvekstsenter. Tross "høg alder" på laget, er aktivitetsnivået blant lagets ca 670 medlemmer høgt. Breddeidrettstilbudet er svært godt, og det blir lagt tilrette for utøvere som vil satse mot toppen innen sin idrett.

Sør-Fron Idrettslags klubbide (vedtatt på årsmøtet 1997):
"Sør-Fron idrettslag skal gjennom ulike idrettsaktiviteter gi et tilbud til flest mulig av bygdas befolkning. Vi skal ivareta allsidigheten, men skal også gi muligheter for de som ønsker å satse mot toppen av nasjonal og internasjonal idrett."

Nye æresmedlemmer i SFIL utnevnt på 125-års jubileumet

PÅ 125-ÅRS JUBILEUMET PÅ FLATMOEN DEN 23.SEPTEMBER UTNEVNTE SØR-FRON IL VED LEDER ELI BLAKSTAD 3 NYE ÆRESMEDLEMMER. 

DISSE ER: TORFINN SCHEIE, MARIT NYHUS OG JAN PETER STEBERGLØKKEN. PÅ BILDET OMKRANSET AV LEDER I SFIL ELI BLAKSTAD OG REPRESENTANT FRA OPPLAND IDRETTSKRETS CAMILLA MELGÅRD.

Æresmedlemmer