Besøkende

Vi har 9 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Utleie av kafèen

Utleie av kafèen til arrangement

Fotballgruppa administrerer på sommer fra 1.4 til 1.11., og skøytegruppa på vinter.

Kontaktperson fotballgruppa: Hege Bjørkli, 412 39 278

Kontaktperson skøytegruppa: Jan Peter Stebergløkken, 911 62 861

 

Leiepris:

  • For medlemmer inntil 3 t kr 300,-   dagpris kr 1 000,-.
  • Ikke medlemmer inntil 3 t kr 600,-  dag kr 2 000,-  
  • Tillegg for vask kr 500,-