Besøkende

Vi har 34 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Utleie av kafèen

Utleie av kafèen til arrangement

Fotballgruppa administrerer på sommer fra 1.4 til 1.11., og skøytegruppa på vinter.

Kontaktperson fotballgruppa: Ann Malen Dokken Bråten, 977 28 538

Kontaktperson skøytegruppa: Frode Melgårdshagen, 414 01 247

 

Leiepris:

  • For medlemmer inntil 3 t kr 300,-   dagpris kr 1 000,-.
  • Ikke medlemmer inntil 3 t kr 600,-  dag kr 2 000,-  
  • Tillegg for vask kr 500,-