Besøkende

Vi har 31 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Utleie av kafèen

Utleie av kafèen til arrangement

Fotballgruppa administrerer på sommer fra 1.4 til 1.11., og skøytegruppa på vinter.

Kontaktperson fotballgruppa: Hege Bjørkli, 412 39 278

Kontaktperson skøytegruppa: Jan Peter Stebergløkken, 911 62 861

 

Leiepris:

  • For medlemmer inntil 3 t kr 300,-   dagpris kr 1 000,-.
  • Ikke medlemmer inntil 3 t kr 600,-  dag kr 2 000,-  
  • Tillegg for vask kr 500,-