Besøkende

Vi har 5 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Utleie av kafèen

Utleie av kafèen til arrangement

Fotballgruppa administrerer på sommer fra 1.4 til 1.11., og skøytegruppa på vinter.

Kontaktperson fotballgruppa: Ann Malen Dokken Bråten, 977 28 538

Kontaktperson skøytegruppa: Frode Melgårdshagen, 414 01 247

 

Leiepris:

  • For medlemmer inntil 3 t kr 300,-   dagpris kr 1 000,-.
  • Ikke medlemmer inntil 3 t kr 600,-  dag kr 2 000,-  
  • Tillegg for vask kr 500,-