Takk til alle!

CountryDa er årets store dugnad gjennomført og det med stil! Jeg ønsker å takke alle for en flott innsats i løpet av disse dagene. En spesiell takk til Bjørnar for en flott innsats med å lede "troppene". Dette er et viktig bidrag til økonomien i klubben og for å kunne holde oppe den aktiviteten vi ønsker. Jeg ønsker alle en god sommer og håper det blir god oppslutning om setertrimmen videre utover sommeren.

Audun S

Sponsorer