Online

Vi har 47 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Siste nytt skiforbundet

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Nye klasseinndelinger i RC-cup 13- 16 år

Norges skiforbund tester nå ut nye klasseinndelinger i CASCO

RC- cup i hopp. Det konkurreres i RC A, RC B og RC C uavhengig av

alder. RC C går i 40 m, RC B går med stor fart i 60-70 m., og RC A er

uttatte løpere med liten fart i 60- 70 m.

Sponsorer