Lederkurs for ungdom mellom 15 og 19 år, 2015

Se her alle mellom 15 og 19 år. Nå kan dere få komme på lederkurs.  Regionrådet dekker kurstutgiftene for 6 ungdommer fra Midt- Gudbrandsdal.

Kom igjen, unge og engasjerte! Meld dere på! Mer informasjon, se vedlegget.