Tysdagstrening, ski hausten 2020

Tysdag 13. oktober startar vi opp att med tysdagstrening for langrenn i Liene barnehage.
4-6 år kl 17.30-18.20
1.-3. klasse kl 18.30-19.20
4. klasse og oppover ute kl 18.45 (hodelykt, refleksvest og skistavar) og inne kl 19.30-20.15.
Opplegget i år blir tilpassa smittesituasjonen og skiforbundets koronaveileder. Hugs: Hald deg heime om du føler deg sjuk. Praktiser god handhygiene. Hald avstand. For vaksne gjeld minimumsavstand på 2 meter ved trening. Vaksne kan vere med og trene dersom dei held 2 meters avstand til andre. Det vil bli ført namneliste over alle som deltar. Alle som har med drikkeflaske skal ha namn på flaska. Lagerrommet bak i gymsalen skal ikkje brukast. Alt utstyr på scena er i karantene og skal ikkje brukast. Ingen (korkje vaksne eller ungar) skal opphalde seg på scena.

Sponsorer