Trening og korona

Vi har fått nokre spørsmål om trening og koronareglar. Artikkelen nedanfor om tysdagstreninger er oppdatert med litt info: 
Hugs: Hald deg heime om du føler deg sjuk. Praktiser god handhygiene. Hald avstand. For vaksne gjeld minimumsavstand på 2 meter ved trening. Vaksne kan vere med og trene dersom dei held 2 meters avstand til andre. Det vil bli ført namneliste over alle som deltar. Alle som har med drikkeflaske skal ha namn på flaska. Lagerrommet bak i gymsalen i Lia skal ikkje brukast. Alt utstyr på scena er i karantene og skal ikkje brukast. Ingen (korkje vaksne eller ungar) skal opphalde seg på scena.

Sponsorer