Evalueringsmøte etter skisesongen 2010 !

Det blir et evalueringsmøte hos Per Wassrud søndag den 18. april kl. 19.30. Vi oppfordrer alle foreldre av skiglade barn å møte opp.

Her vil vi evaluere årets sesong, samt legge opp til ny handlingsplan for åra framover.

Kom med forslag og innspill for fremtiden i Sør-Fron Skigruppe.

Sponsorer