Program setertrim sommeren 2017

Setertrim sommeren 2017, tirsdager kl. 18. Alle tar med et bidrag til felles kveldsmat. 


27/6 Åsen hos Elise og Jan Frode
        ( 971 53 558)
4/7 Bålsetra hos Jetlund (950 20 145)
11/7 Gardtjønnlia hos Ulberg (993 52 858)
18/7 Gålå hos Irena og Ola (95028573)
25/7 Fagerhøi fjellskole (95028573)
1/8 Nysetra hos Sveipe (975 15 028)
8/8 Kristensetra hos Rand og Hans
        (906 55 493)
15/8 Toftesetra hos Ida og Edvard
         (906 67 260)

Velkommen til liten og stor, gammel og ung.
Tusen takk til alle som åpner hytte- og seterdørene sine.