Setertrim 25/7

Setertrimmen 25/7 er flyttet fra Åsen til Fagerhøi fjellskole.