Aktivkonitgenten 2017

Det er sendt ut mail til de som betalte i fjor, men mulig at ikke alle har kommet fram. For nye og gamle som vil betale aktivkontigenten for 2017 er satsene som følger. 

Enkeltmedlem t.o.m. 7år kr. 200,-

Enkeltmedlem f.o.m. 8år kr. 400,-

Familiemedlemskap kr. 1000,-

Kontonr. 2095 43 02203.

Dette dekker treninger ute og inne(sommer og vinter), gode rabatter på treningsdresser, startkontigent på renn, premier på karusellrenn i klubbens regi og mye annet.