Setertrimmen 2020

Setertrimmen i år blir i ei litt anna form enn før. Vi  møtes og tar poster i Stolpejakta. Vedlagt program for sommaren.

Setertrim_2020_1.pdf