Langrennstreninga torsdagar på Gålå

Det er skiføre på Gålå og vi flyttar torsdagstreninga dit frå 10. nov og fram til jul. For dei som har naturleg veg til Gålå via kommunesenteret, så møtes vi ved kommunehuset  for ev samkjøring. Avvreise kl 17.40.