Medlemskontingenten for 2017, purring

Vi minner om fakturaen på medlemskontingenten for 2017 har gått over forfallsdatoen. Fakturaen er vedlagt nedanfor.

Fullt namn og fødseslsår på alle husstandsmedlemmar skal påførast innbetalinga.

Faktura_2016_ski_og_friidrett.pdf