Dugnad løypenettet på Gålå foran NM

2012-02-10 15.24.06Det er behov for noen nye løyper på Gålå og utviding av bredden på eksisterende. 

Lørdag 10. august kl 09:00 er det "hoggedugnad" på det som skal gjøres og alle klubber mobiliserer. Noen er forespurt og har takket ja men er det flere som ønsker å være med og bidra så er det flott! Vi trenger folk med motorsag, ryddesag og folk til å være med og rydde kvist og annet. Gålå Idrettsanlegg holder bensin, sagkjedeolje og mat.

Ta kontakt med Bjørnar B. på telefon 90 56 51 87 eller Audun S. på telefon 90 03 07 20 dersom du kan være med. 

 

For NM komiteen

Audun S

 

Setertrimmen 2013

Her er programmet for setertrimmen sommaren 2013:

9/7 på Åsen hos Marit og Per Nyhus

16/7 i Kristensetra hos Berit og Ole Muriteigen

23/7 i Gardtjønnlia hos Kristin V. Lexander og Hans Ulberg

30/7 på Vendalen hos Linda Moen

6/8 på Bålsetra hos Wenche B. Løfsgaard og Svein Jetlund

13/8 i Tøfte hos Aina og Svein Sletten

Opplegg som vanleg. Start kl 18 med korte og lange løpe- og gåturar. Leik, tur eller løpetur for dei minste. Sosilat samvær til slutt.

Ta med biteti. Vel møtt.